разходомер

Дебитомер е устройство, използвано за измерване на дебита или количеството на газ или течност, движещи се през тръба.

Съществуват например някои типове турбинни разходомери, електромагнитен разходомер, вихров поток, ултразвуков разходомер и разходомери

Повечето от тях се използват за измерване на природен газ и течен поток. Те могат да се използват за точно измерване на дебита на течности, които са електрически проводящи, каустик и смесени с течности и твърди вещества. Те се използват широко в промишлеността на петрола, химическото инженерство, фармакологията, производството на хартия, електрическата енергия, опазването на околната среда и т.н.

Серия FS-P Показателят за положително изместване (овално зъбно колело) за моторно масло / дизелово гориво, основният тип дебитомери за положително изместване, се използва за измерване на налягането в тръбопровода, затворен под потока на потока на флуида. Тя има добра адаптация и по същество нерегулирана температура на измерване, промяна на налягането и лесна за монтаж.

Зареждане...