превключвател на потока

По принцип превключвателят за разделяне на потока може да бъде грубо разделен на механичен прекъсвач на потока и електронен прекъсвач на потока.

Механичният принцип е тип "лопатка", турбинен тип, бутален тип, гравитационен тип и т.н.

Електронният принцип включва термичен прекъсвач, електромагнитен прекъсвач на потока, сензор за ултразвуков превключвател и други подобни.

Превключвателят на потока започва работа, когато водата тече и ще бъде изключена, когато няма вода или недостиг на вода, което означава да се премине към функция за превключване и да се осъществи алармата. Обикновено има две проводници, един захранващ кабел е свързан към захранването, а другият кабел е свързан към контролера или алармата.