ниво превключвател

Нивеловите превключватели са сензори с изход за електрически контакт при специфично ниво на течност, прах или насипно състояние. Капацитет, RF приемливост, гребло, вибриращ прът и моделите на вилката за настройка са различните видове ключове за ниво.

Капацитетни превключватели за нивото на капацитета са предназначени за неметални материали като: пластмасовата промишленост, химическата промишленост, дървопреработвателната промишленост, керамичната и стъкларската промишленост и опаковъчната промишленост.

Превключвателят за нивото на приемане на RF се развива от технологията за измерване на нивото на кондензатора. Това е вид технология за контрол на нивото, която е устойчива на окачване, по-надеждно, по-точно и по-широко приложение. Приемането в приемането на радиочестоти означава реципрочност на съпротивлението от гледна точка на електроенергията. Състои се от съпротивление, капацитет и индуктивност, докато RF се отнася до излъчване на висока честота на радио.

При приложенията на въртящи се палетни превключватели се включват минни съоръжения, силози, бункери, храни и напитки и силози за зърно.

Настройка Превключвателите на нивото на вилицата са рентабилен избор за контрол на нивото на праховете и фините зърна. Те са лесни за използване и приложения включват минно дело, химическа обработка и храни и напитки.

Винтовите превключватели на вибриращи пръти са икономични при откриване на нивото на прахове и твърди частици. Идеално за приложения за силози или бункери. Дизайнът на сондата дава възможност за самопочистване, което гарантира, че няма натрупване или свързване на материал и точно откриване.