манометър

Измерването на налягането е анализ на приложена сила от флуид (течност или газ) върху повърхността. Налягането обикновено се измерва в единици сила на единица площ.

Разработени са много техники за измерване на налягането и вакуума. Инструментите, използвани за измерване и показване на налягане в интегрална единица, се наричат ​​манометри или вакуумни манометри. Манометърът е добър пример, тъй като използва колона течност, за да измерва и да показва натиск. По същия начин широко използваният габарит на Bourdon е механично устройство, което измерва и показва и вероятно е най-известният тип габарит.

Вакуумният манометър е манометър, използван за измерване на налягания, по-ниски от атмосферното налягане в околната среда, което се определя като нулева точка, в отрицателни стойности (например: -15 psig или -760 mmHg се равнява на общия вакуум). Повечето габарити измерват налягането спрямо атмосферното налягане като нулева точка, така че тази форма на отчитане просто се нарича "габарен натиск". Все пак, всичко, което е по-голямо от общия вакуум, е техническа форма на натиск. За много точни показания, особено при много ниски налягания, може да се използва габарит, който използва общия вакуум като нулева точка, като дава показания за налягането в абсолютен мащаб.